Start

Lelystad4Kenia is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en staat geregistreerd onder de naam: Stichting ter ondersteuning Verkaart helpt Kenya RSIN: 811527116.

De stichting ter ondersteuning Verkaart helpt Kenya is opgericht op 9 december 2002 met het doel het Verkaart development Team (VDT) financieel te ondersteunen, met name de medische hulp die door hen wordt georganiseerd.

De Stichting heeft er voor gekozen om onder de naam Lelystad4Kenia naar buiten toe te treden, daar deze naam beter en gemakkelijker in het gehoor en geheugen van de mensen ligt en daardoor makkelijker wordt onthouden.

Hiernaast is de keuze van de stichting en haar leden al jaren geleden gevallen op het ondersteunen van met name een project, zijnde de "Stichting 4Kenia" opgericht onder de parapu van Verkaart, doch thans zelfstandig opererend.

4Kenia ofwel 4Kenya richt zich op zowel reguliere medische zorg en opleiding danwel op homeopathische zorg en opleiding. Door deze stichting te ondersteunen heeft onze naam Lelystad4Kenia een dubbele betekenis gekregen.