Doelstelling.

Kansarme kinderen in Kenia de gelegenheid bieden onderwijs te volgen zodat zij in staat zijn later zelfstandig te functioneren in de maatschappij. De bevolking in het Kwale District ten zuiden van Mombasa met homeopathie behandelen vanuit een permanente kliniek. In Kwale kansarme jongeren opleiden tot homeopaat en hen zodoende een betere toekomst bieden. Vanuit 4 stageklinieken buiten het centrum onze derdejaars studenten praktijkervaring laten opdoen en de mensen in deze verafgelegen gebieden te kunnen bereiken. Vanuit onze hoofdkliniek internationale studenten een stageplek bieden. De zelfstandigheid van het centrum bevorderen door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale mensen en faciliteiten.

Wijze waarop deze doelstelling wordt bereikt.

Vanaf de oprichting van de stichting sponsorden wij het door de donoren geschonken bedrag aan jaarlijkse te houden medische kampen in Kenia. Deze medische kampen werden georganiseerd door het Verkaart Development Team (VDT).
Sinds 2007 heeft onze stichting besloten de sponsorgelden anders te besteden en schenken wij deze aan 
Kenya School for Integrated Medicine.

De Kenya School for Integrated Medicine 4Kenia leidt kansarme (wees)meisjes en jongens op in een driejarige opleiding. Hiermee willen wij deze jonge vrouwen en mannen een zinvol leven bezorgen door hen een waardevol beroep te leren, zodat zij in staat zijn onafhankelijk te functioneren in de maatschappij. Ook willen wij hen aanmoedigen om later zoveel mogelijk zelfstandige en soortgelijke klinieken op te starten en te runnen.